ฐานข้อมูลสมุนไพร   ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Herbal Maejo University : MMP

ค้นหา  | หน้าแรก   
 
   
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาสมุนไพร
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานสมุนไพร
» ข่าว/บทความสมุนไพร
» เครือข่ายสมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพร
» เว็บสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
» vdo สมุนไพร
» หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» ผู้ดูแลระบบ
» QR Code
 
 

ป่าต้นน้ำ
  ลำธารใส   ไร้สารพิษ
ป่าคือมิตร  มีคุณค่า
  มหาศาล
ป่าคือหมอ  หาหยูกยา  มายาวนาน  
ป่าประสานโลกธรรมให้สมดุลสวนสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

สมุนไพรมีคุณค่าอนันต์ มีโทษมหันต์
ถ้าไม่รู้จริง
  
อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาไทย
สู่ความรู้และอาชีพ

   
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873348 โทรสาร (053) 498157