ฐานข้อมูลสมุนไพร   ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Herbal Maejo University : MMP
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาสมุนไพร
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานสมุนไพร
» ข่าว/บทความสมุนไพร
» เครือข่ายสมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพร
» เว็บสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
» vdo สมุนไพร
» หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
» QR Code
 
 
พระพุทธไภษัชคุรุไวฑูรยประภาเนินฤาษีฤาษีดัดตน 15 ท่าผลการดำเนินงานประมวลภาพกิจกรรมฯคณะกรรมการดำเนินงาน
 1.   ที่มาชื่อสวนสมุนไพรฯ

    
  "สวนสมุนไพรไภษัชยพฤกษ์แม่โจ้"

           คำว่า "ไภษัชย" หมายถึง  พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภา พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค
           
           คำว่า "พฤกษ์"   หมายถึง  พรรณไม้สมุนไพรนานาชนิด
            
           คำว่า "แม่โจ้"    หมายถึง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
            
           ดอกไม้ประจำสวน คือ  ดอกอินทนิลน้ำ  เป็นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
    
  

       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873348 โทรสาร (053) 498157