ฐานข้อมูลสมุนไพร   ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Herbal Maejo University : MMP
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาสมุนไพร
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานสมุนไพร
» ข่าว/บทความสมุนไพร
» เครือข่ายสมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพร
» เว็บสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
» vdo สมุนไพร
» หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
» QR Code
 
 

เครือข่ายสมุนไพร
รหัสเครือข่ายชื่อ-สกุลสมาชิกสมาคม/ชมรมที่อยู่โทรศัพท์อีเมล์การเป็นสมาชิก
ส.0001
นายกิตติ กิตติจารุวงศ์ สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
114/5 ม.6 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 50100
086-9110486
ส.0002
นางกรรณิกรณ์ พานทอง ชมรมการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
15 ซ.สายน้ำผึ้ง ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
08-4047-6344
kamalala@gmail.com
2552
ส.0003
นางสาวกรสุภา ปิยปัญานนท์ กษิราคลินิกการแพทย์แผนไทย
1/1 ถ.ประชาสัมพันธ์ ซ.2 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ส.0004
นางขนิษฐา อคะทธีคะ ชมรมหมอเมืองแพทย์แผนไทยวัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา
ส.0005
นายจรัส จรัสโสภณวงศ์ โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย
128/15 ม.3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
084-2224233 , 053-812653
Jangak1972@hotmail.com
       
123456789
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873348 โทรสาร (053) 498157