ฐานข้อมูลสมุนไพร   ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Herbal Maejo University : MMP
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาสมุนไพร
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานสมุนไพร
» ข่าว/บทความสมุนไพร
» เครือข่ายสมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพร
» เว็บสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
» vdo สมุนไพร
» หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
» QR Code
 
 

รายงานสมุนไพร ชื่อรายงานสมุนไพร
รายงาน --> แสดงรายชื่อสมุนไพร
รายงาน --> แสดงสรรพคุณสมุนไพร
รายงาน --> แสดงส่วนที่ใช้ทำยาและสารสำคัญในสมุนไพร
รายงาน --> แสดงลักษณะของสมุนไพร
รายงาน --> แสดงพันธุ์ที่ปลูก การขยายพันธุ์ ฤดูปลูก และการปลูกสมุนไพร
รายงาน --> แสดงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพร
รายงาน --> แสดงอายุเก็บเกี่ยว ฤดูเก็บเกี่ยว และผลผลิตของสมุนไพร
รายงาน --> แสดงรายละเอียดของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
  
12

       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873348 โทรสาร (053) 498157