ฐานข้อมูลสมุนไพร   ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Herbal Maejo University : MMP
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาสมุนไพร
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานสมุนไพร
» ข่าว/บทความสมุนไพร
» เครือข่ายสมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพร
» เว็บสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
» vdo สมุนไพร
» หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
» QR Code
 
 
  คำถาม :     ผมขอฐานข้อมูลได้ใหมคับ
  รายละเอียด :   ตอนนี้ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เทอมหน้าจะทำโปรเจคจบ เกียวกับการวินิจฉัยโรคแนะนำการรักษาด้วยสมุนไพร
   ชื่อ-สกุล :  อภิเชษฐ์ แก้วคง   อีเมล์ :  apisapa119@gmail.com   วันที่ : 06/11/2015 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 528  Reply : 2

No : 1

การจัดทำฐานข้อมูลเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถมอบให้ผู้ใดได้ ถ้าไม่ได้รับการอนุญาติจากทางมหาวิทยาลัย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
อ.สุภักตร์ ปัญญา 13/11/2015 00:00

No : 2

กัญญาณี ธาตุทอง 30/03/2016 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 2264  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873348 โทรสาร (053) 498157