รายงานแสดงรายละเอียดของสมุนไพรแต่ละชนิด ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้‎
 
 
03-Feb-2023
 
  
หน้า ‎
 
1
 
/           ‎
514
 
    
    
  
 
 
ประเภท‎
 
 
ชื่อสมุนไพร‎
กะเพรา‎
  
พืชไม้ล้มลุก‎
 
   
   
  
 
 
ชื่อท้องถิ่น‎
กอมก้อ ‎, ‎กอมก้อดง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎กะเพราขน‎, ‎กะเพราขาว‎, ‎กะเพราแดง‎(‎ภาคกลาง‎) ‎ห่อกวอซู ‎, ‎ห่อตูปลู ‎(‎กะเหรี่ยง ‎
แม่ฮ่องสอน‎) ‎อิ่มคิมหลำ ‎(‎เงี้ยว แม่ฮ่องสอน‎)  ‎อีตู่ไทย ‎(‎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ‎)‎
 
  
 
 
ชื่อสามัญ‎
Holy Basil, Sacred Basil
 
  
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์‎
<p><em>Ocimim sanctum</em> Linn.</p>
 
  
 
 
ชื่อวงศ์์‎
LABIATAE
 
  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์‎
 
 
ส่วนที่ใช้เป็นยา‎
 
  
 
กะเพราจัดเป็นพืชไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีดอกเป็น‎
ชั้น ๆ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรี ปลายใบแหลมหรือมนผลเป็นผลแห้ง ‎4 ‎ผล มี‎
ขนาดเล็กสีขาว ถ้าเป็นกะเพราขาวใบและลำต้นจะมีสีเขียว แต่ถ้าเป็น‎
กะเพราแดงใบและลำต้นจะมีสีแดงอมเขียว‎
 
  
  
ใบสดหรือแห้ง รากและต้น‎
 
  
 
การขยายพันธุ์‎
 
  
  
โดยการเพาะเมล็ด‎
 
  
  
ฤดูปลูก‎
 
  
  
ปลูกได้ตลอดปี‎
 
  
 
สารสำคัญ‎
 
การปลูก‎