รายงานแสดง อายุเก็บเกี่ยว ฤดูเก็บเกี่ยว และผลผลิตของสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้‎
 
 
03-Feb-2023
 
หน้า ‎
 
1
 
/           ‎
45
 
  
 
ชื่อสมุนไพร‎
 
อายุเก็บเกี่ยว‎
 
ฤดูเก็บเกี่ยว‎
 
ผลผลิต‎
 
   
 
 
กะเพรา‎
 
30 ‎วัน หลังปลูก โดยเก็บใบกะเพราที่แก่‎
เต็มที่ ตัดออกทั้งกิ่งเพื่อให้แตกใหม่‎
 
เก็บเกี่ยวได้ตลอดปี‎
 
ใบสดทั้งกิ่งประมาณ ‎1‎,‎600 ‎กก‎./‎
ไร่‎
 
   
 
 
 
ฟ้าทะลายโจร‎
 
อายุ ‎3-4‎ เดือน ‎(‎110-120‎ วัน‎) ‎หลังปลูก‎
หรือระยะที่ฟ้าทะลายโจรเจริญเต็มที่ และ‎
เริ่มออกดอก ตัดลำต้นเหนือดิน ‎10-15‎ ‎
ซม‎. ‎และตัดซ้ำต่อไป ‎     เมื่ออายุ ‎3-4‎ ‎
เดือน หลังตัด‎
 
ฤดูฝน‎
 
ผลผลิตต้นและใบสดประมาณ ‎
2‎,‎000‎-‎3‎,‎000 ‎กก‎./‎ไร่ ‎(‎อัตรา‎
แปรสภาพน้ำหนักสด ‎: ‎แห้ง ‎= ‎
4‎-‎9 ‎: ‎1‎)‎
 
   
 
 
 
กระเจี๊ยบแดง‎
 
อายุ ‎3‎-‎4 ‎เดือน หลังปลูก‎
 
ฤดูแล้ง ‎(‎เดือนพฤศจิกายน‎-‎มกราคม‎)‎
 
กลีบดอกกระเจี๊ยบแห้ง ‎50‎-‎60 ‎
กก‎./‎ไร่ ‎(‎อัตราแปรสภาพน้ำหนัก‎
สด ‎: ‎แห้ง ‎= ‎10 ‎: ‎1‎) ‎เมล็ด‎
กระเจี๊ยบแดงแห้ง ‎25‎-‎30 ‎กก‎./‎ไร่‎
 
   
 
 
 
มะเกลือ‎
 
ต้นมะเกลือที่มีความเจริญเติบโตดีจะให้ผล‎
เมื่ออายุได้ประมาณ ‎1 ‎ปี‎
 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม‎-‎ธันวาคม‎
 
 เนื้อไม้ มีน้ำหนักมากที่สุดใน‎
บรรดาไม้ที่ขึ้นอยู่ในเมืองไทย ‎
แข็งแรงทนทานมาก ใช้ทำเครื่อง‎
เรือน เครื่องใช้อย่างดี เครื่อง‎
ดนตรี ผลให้สีดำสำหรับย้อมผ้า ‎
ย้อมไหม รากฝนผสมกับน้ำซาว‎
ข้าวดื่มแก้อาเจียน และหน้ามือ‎
เป็นลม เปลือกใช้เป็นยากันบูด ผล‎
ดิบขับพยาธิตัวตืดและพยาธิปาก‎
ขอ ใช้ผลสดเท่าอายุ แต่ไม่เกิน  ‎
25 ‎ผล โขลก แล้วคั้นเอาน้ำผสม‎
น้ำนม ‎1 ‎ถ้วยชา กรองเอาน้ำมาดื่ม‎
ก่อนอาหาร‎
 
   
  
 
 
กระชาย‎
 
อายุ ‎5‎-‎6 ‎เดือน หลังปลูก โดยเก็บเกี่ยว‎
เหง้าที่แก่เต็มที่‎
 
ฤดูแล้ง ‎(‎เดือนตุลาคม‎-‎พฤศจิกายน‎)‎
 
เหง้าสด ‎2‎,‎500 ‎กก‎./‎ไร่‎
 
   
 
 
 
ฟักทอง‎
 
ประมาณ ‎4 ‎ปี‎
 
เดือนมิถุนายน‎
 
ต้นหนึ่งถึง ‎5‎-‎7 ‎ผล ‎1 ‎ไร่‎
 
   
 
 
 
กระทือ‎
 
4 ‎เดือน‎
 
ช่วงเวลาออกดอก ‎(‎พฤษภาคม‎-‎
ตุลาคม‎)‎
 
500‎-‎750 ‎กก‎./‎ไร่‎