รายงานแสดงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้‎
 
 
หน้า ‎
 
 
04-Feb-2023
  
   
1
 
/           ‎
65
 
    
   
  
 
 
ชื่อท้องถิ่น‎
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์‎
 
ชื่อสมุนไพร‎
   
  
 
 
 
กะเพรา‎
 
กอมก้อ ‎, ‎กอมก้อดง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎
กะเพราขน‎, ‎กะเพราขาว‎, ‎กะเพราแดง‎(‎
ภาคกลาง‎) ‎ห่อกวอซู ‎, ‎ห่อตูปลู ‎(‎
กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน‎) ‎อิ่มคิมหลำ ‎(‎เงี้ยว ‎
แม่ฮ่องสอน‎)  ‎อีตู่ไทย ‎(‎ภาคตะวันออก‎
เฉียงเหนือ‎)‎
 
กะเพราจัดเป็นพืชไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีดอกเป็นชั้น ๆ ใบเป็นใบ‎
เดี่ยวรูปรี ปลายใบแหลมหรือมนผลเป็นผลแห้ง ‎4 ‎ผล มีขนาดเล็กสีขาว ถ้าเป็นกะเพรา‎
ขาวใบและลำต้นจะมีสีเขียว แต่ถ้าเป็นกะเพราแดงใบและลำต้นจะมีสีแดงอมเขียว‎
 
 
 
 
ฟ้าทะลายโจร‎
 
หญ้ากันงู ‎(‎สงขลา‎) ‎น้ำลายพังพอน ฟ้า‎
ละลายโจร ‎(‎กรุงเทพฯ‎) ‎ฟ้าสาง ‎(‎
พนัสนิคม‎) ‎เขยตายยายคลุม สามสิบดี ‎(‎
ร้อยเอ็ด‎) ‎เมฆทะลาย ‎(‎ยะลา‎) ‎ฟ้าสะท้าน ‎
(‎พัทลุง‎)‎
 
ฟ้าทะลายโจรเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม แตกกิ่งก้านจำนวนมากใบมีสีเขียวเข้ม ‎
ใบเรียวปลายแหลม ดอกมีขนาดเล็กสีขาว และสีม่วงแดง ฝักเป็นกระเปาะ คล้ายต้น‎
ต้อยติ่ง มีเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน‎
 
 
 
 
กระเจี๊ยบแดง‎
 
แกงแคง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎ส้มปู ‎(‎เงี้ยว‎-‎
แม่ฮ่องสอน‎) ‎ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ‎(‎
เหนือ‎)  ‎กระเจี๊ยบแดง ส้มตะเลงเครง ‎(‎
ตาก‎) ‎กระเจี๊ยบเปรี้ยว ‎(‎กลาง‎) ‎ส้ม พอดี ‎
(‎อีสาน‎)‎
 
กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชล้มลุก และเป็นพืชไวแสง มีความสูง ‎1‎-‎2 ‎เมตร ลำต้นผิวเรียบ สี‎
แดงอมม่วง ริ้วประดับและกลีบเลี้ยงอวบน้ำสีแดง ใบออกแบบสลับ เป็นใบเดี่ยวมีหลาย‎
รูปแบบ แยกออกเป็นแฉกรูปหอกปลายแหลมดอกเป็นดอกเดี่ยวสีชมพู หรือเหลือง‎
อ่อน โคนกลีบสีแดง ผลเป็นผลแห้งลูกกลมปลายยาวแหลม ภายในมีเมล็ดสีดำรูปไต‎
 
 
 
 
มะเกลือ‎
 
ผีเผา ‎(‎เงี้ยว‎-‎ภาคเหนือ‎)‎, ‎มะเกีย มะเกือ ‎(‎
พายัพ‎-‎ภาคเหนือ‎)‎,‎มะเกลื้อ ‎(‎ทั่วไป‎)‎, ‎มัก‎
เกลือ หมักเกลือ ‎(‎ตราด‎)‎, ‎เกลือ ‎(‎ภาค‎
ใต้‎)‎
 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เปลือกเป็นรอยแตก กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม‎
ประปราย ใบขนาดเล็ก รูปไข่หรือรูปรี ปลายสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมมน ‎
เนื้อใบบางเกลี้ยง ท้องใบเห็นเส้นใบชัด ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกเพศผู้และ‎
เพศเมียอยู่ต่างต้นกัน โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ผลเป็นผลสดทรงกลม ผล‎
อ่อนมีเปลือกสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำ‎