รายงานแสดงสรรพคุณสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้‎
 
 
 
03-Feb-2023
 
หน้า ‎
1
 
/           ‎
 
86
 
   
  
 
 
ชื่อสมุนไพร‎
 
ชื่อท้องถิ่น‎
 
สรรพคุณสมุนไพร‎
 
   
  
 
 
กะเพรา‎
 
กอมก้อ ‎, ‎กอมก้อดง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎กะเพราขน‎, ‎
กะเพราขาว‎, ‎กะเพราแดง‎(‎ภาคกลาง‎) ‎ห่อกวอ‎
ซู ‎, ‎ห่อตูปลู ‎(‎กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน‎) ‎อิ่มคิมห‎
ลำ ‎(‎เงี้ยว แม่ฮ่องสอน‎)  ‎อีตู่ไทย ‎(‎ภาคตะวัน‎
ออกเฉียงเหนือ‎)‎
 
ใบ และยอด ทั้งสดและแห้ง ทั้งต้น แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน ‎(‎เกิดจากธาตุไม่‎
ปกติ‎) ‎ใช้แก้อาการท้องอืดเฟ้อ แน่จุกเสียดและปวดท้อง แก้ไอและขับเหงื่อ ขับ‎
พยาธิ ใช้ไล่ หรือฆ่ายุง เป็นสมุนไพร ไล่แมลงวันทอง‎
 
 
 
 
 
ฟ้าทะลายโจร‎
 
หญ้ากันงู ‎(‎สงขลา‎) ‎น้ำลายพังพอน ฟ้าละลาย‎
โจร ‎(‎กรุงเทพฯ‎) ‎ฟ้าสาง ‎(‎พนัสนิคม‎) ‎เขยตาย‎
ยายคลุม สามสิบดี ‎(‎ร้อยเอ็ด‎) ‎เมฆทะลาย ‎(‎
ยะลา‎) ‎ฟ้าสะท้าน ‎(‎พัทลุง‎)‎
 
ทั้งต้น ใบสด ใบแห้ง แก้ไข้ทั่วๆ ระงับอาการอักเสบ  พวกไอ เจ็บคอ คออักเสบ ‎
ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนังฝี แก้ติดเชื้อ พวกทำ‎
ให้ปวดท้อง ท้องเสีย บิด และแก้กระเพาะลำไส้อักเสบ เป็นยาขมเจริญอาหาร‎
 
 
 
 
 
กระเจี๊ยบแดง‎
 
แกงแคง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎ส้มปู ‎(‎เงี้ยว‎-‎
แม่ฮ่องสอน‎) ‎ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ‎(‎เหนือ‎)  ‎
กระเจี๊ยบแดง ส้มตะเลงเครง ‎(‎ตาก‎) ‎กระเจี๊ยบ‎
เปรี้ยว ‎(‎กลาง‎) ‎ส้ม พอดี ‎(‎อีสาน‎)‎
 
กลีบเลี้ยงของดอก เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต มีฤทธิ์ขับ‎
ปัสสาวะ ใบ แก้โรคพยาธิตัวจี๊ด ยากัดเสมหะ แก้ไอ ดอก แก้โรคนิ่วในไต แก้โรค‎
นิ่วในกระเพราะปัสสาวะ ขัดเบา ผล ลดไขมันในเส้นเลือด รักษาแผลในกระเพาะ ‎
เมล็ด  บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง‎