รายงานแสดงรายชื่อสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้‎
 
 
หน้า ‎
 
1
 
44
 
 
        / ‎
  
 
03-Feb-2023
   
   
    
  
 
 
ชื่อสมุนไพร‎
 
ชื่อท้องถิ่น‎
 
ชื่อสามัญ‎
 
ชื่อวิทยาศาสตร์‎
 
ชื่อวงศ์‎
 
     
 
LABIATAE
 
 
กะเพรา‎
 
กอมก้อ ‎, ‎กอมก้อดง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎
กะเพราขน‎, ‎กะเพราขาว‎, ‎กะเพราแดง‎(‎
ภาคกลาง‎) ‎ห่อกวอซู ‎, ‎ห่อตูปลู ‎(‎
กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน‎) ‎อิ่มคิมหลำ ‎(‎
เงี้ยว แม่ฮ่องสอน‎)  ‎อีตู่ไทย ‎(‎ภาค‎
ตะวันออกเฉียงเหนือ‎)‎
 
Holy Basil‎, ‎Sacred ‎
Basil‎
  
    
Ocimim sanctum Linn.
  
     
    
 
 
ACANTHACEAE
 
 
ฟ้าทะลายโจร‎
 
หญ้ากันงู ‎(‎สงขลา‎) ‎น้ำลายพังพอน ฟ้า‎
ละลายโจร ‎(‎กรุงเทพฯ‎) ‎ฟ้าสาง ‎(‎
พนัสนิคม‎) ‎เขยตายยายคลุม สามสิบดี ‎
(‎ร้อยเอ็ด‎) ‎เมฆทะลาย ‎(‎ยะลา‎) ‎ฟ้า‎
สะท้าน ‎(‎พัทลุง‎)‎
 
Creat‎, ‎Green chireta ‎
Kalmegh‎, ‎King og ‎
bitters‎, ‎Kirayat‎
  
    
Andrographis paniculata ‎
(‎Burm‎.‎f‎.) ‎Wall‎. ‎ex Ness‎.‎
  
     
    
 
 
MALVACEAE
 
 
กระเจี๊ยบแดง‎
 
แกงแคง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎ส้มปู ‎(‎เงี้ยว‎-‎
แม่ฮ่องสอน‎) ‎ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ‎(‎
เหนือ‎)  ‎กระเจี๊ยบแดง ส้มตะเลงเครง ‎(‎
ตาก‎) ‎กระเจี๊ยบเปรี้ยว ‎(‎กลาง‎) ‎ส้ม พอ‎
ดี ‎(‎อีสาน‎)‎
 
Rosslla‎, ‎Red Sorrel‎, ‎
Jamaica Sorrel‎, ‎
Kharkade or karkade‎, ‎
Vinuela‎, ‎
          Cabitutu‎
  
    
Hibiscus sabdariffa Linn.
  
     
    
 
 
EBENACEAE
 
 
มะเกลือ‎
 
ผีเผา ‎(‎เงี้ยว‎-‎ภาคเหนือ‎)‎, ‎มะเกีย มะเกือ ‎
(‎พายัพ‎-‎ภาคเหนือ‎)‎,‎มะเกลื้อ ‎(‎ทั่วไป‎)‎, ‎
มักเกลือ หมักเกลือ ‎(‎ตราด‎)‎, ‎เกลือ ‎(‎
ภาคใต้‎)‎
 
Ebony Tree
  
    
Diospyros mollis Griff.
  
     
    
 
 
ZINGIBERACEAE
 
 
กระชาย‎
 
หัวสะแอน กระแอน ระแอน ‎(‎เหนือ‎) ‎จี๊‎
ปู ซีพู ‎(‎เงี้ยว‎-‎แม่ฮ่องสอน‎) ‎เป๊าะ ซอ‎
เร้าะ เป๊าะสี ‎(‎กะเหรี่ยง‎-‎แม่ฮ่องสอน‎) ‎
ขิงแดง ขิงทราย ‎(‎อีสาน‎) ‎ว่าน พระ‎
อาทิตย์ ‎(‎กรุงเทพ‎)‎
 
Wild Ginger
  
    
Boesenbergia pandurata ‎
Holtt‎.‎
  
     
    
 
 
CUCURBITACEAE
 
 
ฟักทอง‎
 
มากอึ ‎(‎ภาคอิสาน‎) ‎มะฟักแก้ว ‎(‎ภาค‎
เหนือ‎) ‎มะน้ำแก้ว ‎(‎เลย‎) ‎น้ำเต้า ‎(‎ภาค‎
ใต้‎) ‎หมักอื้อ ‎(‎เลย‎-‎ปราจีนบุรี‎) ‎หมาก‎
ฟักเหลือง ‎(‎ฉาน‎-‎แม่ฮ่องสอน‎) ‎เหลือง‎
เคล่า หมักคี้ล่า‎
 
Pumpkin‎, ‎Cushaw‎, ‎
Winter Squash‎
  
    
Cucurbita musehata ‎
Deene‎.‎