ฐานข้อมูลสมุนไพร   ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Herbal Maejo University : MMP


                               :: รายละเอียดสมุนไพร ::
 
รหัสสมุนไพร
0229
ชื่อสมุนไพร
เถาวัลย์เปรียง
ชื่อท้องถิ่น เครือตาปา (โคราช), เครือเขาหนัง, เถาวัลย์เปรียง (ไทยภาคกลาง)
ชื่อสามัญ Hog Crecper Jewel Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris scandens Benth.
ชื่อวงศ์ PAPILIONEAE
สรรพคุณทางยา เถา : นำมากินจะมีรสเฝื่อนเอียนเล็กน้อย ใช้เป็นยาถ่ายเสมหะ ลงสู่ทวารหนัก ถ่ายเส้นและกษัย ถ่ายเส้นทำให้เส้นอ่อนและหย่อนดี รักษาเส้นเอ็นขอด รักษาปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ และรักษาโรคบิด โรคไอ โรคหวัด ใช้สำหรับเด็กเป็นยาที่ดีมาก / ราก : จะมีสารพวก flavonol ที่มีชื่อว่า scadenin, nallanin ใช้เป็นยาเบื่อปลา แต่ไม่มีคุณสมบัติในการใช้เป็นยาฆ่าแมลง ในตำรับยาไทยนั้นเขาใช้เป็นยารักษาอาการไข้ เป็นยาอายุวัฒนะ และขับปัสสาวะ
แหล่งอ้างอิง ยุวดี จอมพิทักษ์, 2532, รักษาโรคด้วยสมุนไพร, สำนักพิมพ์ หอสมุดกลาง 09, กรุงเทพฯ.
  ปราโมทย์ ศรีภิมรมย์, พ.ต.ต., 2540, ชุมนุมสมุนไพรไทย, สำนักพิมพ์หอสมุดกลาง 09, กรุงเทพฯ.
  วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540, เภสัชกรรมไทยรวมสมุนไพร, พิมพ์ครั้งที่2, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร, กรุงเทพฯ.
  http://moryathai.com/moryathai/boardherb/show_detail.php?head_id=1&q_id=20
  http://health.kapook.com/view26651.html
 
:: ภาพแสดง ลำต้น ใบ ดอก ผล สมุนไพร เถาวัลย์เปรียง ::


http://www.siamsouth.com/nakornsri/nakorn/7_11_2/1.jpg

http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=159843

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=40283

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=40283


   
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290